Monthly Archives: Lipiec 2009

NAJWIĘKSZA RÓŻNICA

Największa różnica między sprzecznymi oczekiwaniami podwładnych i przełożonych (nazwijmy ją obiektywną) a spostrzeganą przez samych kierowników (subiektywna sprzeczność) rozbieżnością ich oczekiwań do­tyczyła sposobu określania zadań. Jak wspomniano, mając do wyboru alternatywę: kierownik powinien dokładnie określić zadanie, nie oma­wiając celu końcowego,

PODOBNE RÓŻNICE

Podobne różnice między sprzecznymi oczekiwaniami podwładnych przełożonych (sprzeczność obiektywna) a spostrzeganiem tej sprzeczno­ści przez kierowników (sprzeczność subiektywna) dotyczyły planowania zadań (sprzeczność obiektywna objęła 63% oczekiwań podwładnych i prze­łożonych, a subiektywna — 23% sztygarów), a także kwestii konkret­nego przydziału przez sztygara