Monthly Archives: Maj 2009

PODZIELONY OBRAZ ZACHOWAŃ

Podzielany przez przełożonych i podwładnych obraz zachowań kie­rowników odpowiadał w przeważającej większości oczekiwaniom przeło­żonych wyższego szczebla, tj. szefom kierowników. Większość kierow­ników przygotowując zadania, dokładnie je analizowała. Prawie połowa sztygarów określała szczegółowe zadania pracowników, nie podając im celu pracy. Najczęściej kierownicy

ZESPOŁY PRACOWNICZE

Organizując zespoły pracownicze, 3/4 sztygarów kie- roWało się efektami pracy podwładnych, bez uwzględnienia tego, czy im się dobrze współpracuje (tylko 10% podwładnych, a ponad połowa przełożonych oczekiwała stosowania takiego kryterium podziału pracy). Ogromna większość sztygarów mając do czynienia z awarią

ZGODNOŚĆ ZACHOWANIA

Wydaje się, że mechanizm ten mógł wchodzić w grę wtedy, gdy sztygar gotów był przekroczyć przepisy bhp i narazić górni­ków na niebezpieczeństwo; alternatywą niespełnienia tego oczekiwania była kara np. potrącenia sztygarowi premii (z powodu zmniejszonego wydobycia spowodowanego przestojem).Zgodność zachowania sztygarów