Monthly Archives: Kwiecień 2009

JEDYNA SFERA DZIAŁANIA

W grę wchodzić mogły poza tym warunki pracy uniemożliwiające „dogodzenie” oczekiwaniom podwładnych, np. kiedy chcieli oni uatrak­cyjnić swą pracę przez otrzymywanie wciąż innych zadań. Gdy praca jest niebezpieczna, to sztygarzy jednak nie kierują się oczekiwaniami podwładnych, mimo że wiedzą, jakie

DOGODZENIE OCZEKIWANIOM

Czy istotnie w grę wchodzi tu z kolei „dogodzenie” oczekiwaniom podwład­nych? Wydaje się, że warunki obiektywne, w jakich przychodzi praco­wać sztygarom, nie pozwalają na ciągłe doglądanie górników pracujących często w różnych, odległych od siebie miejscach. Dostrzeżone empirycznie prawidłowości percepcji przez