Monthly Archives: Marzec 2009

MIMO OCZEKIWAŃ

Ciekawe, że mimo iż oczekiwania podwładnych i przełożonych różniły się w każdej niemal kwestii dotyczącej sposobu pracy i nadzoru, percepcja rzeczywistych zachowań kierowników przez obie grupy oce­niające okazała się dość zgodna. Te realne zachowania nie były wy­padkową oczekiwań, ale —

OSTRA ŚWIADOMOŚĆ

Kierownicy średniego szczebla powinni ostrzej uświadamiać sobie potrzebę ewentualnego kierowania się oczekiwaniami szefów nie ze względu na (względną właśnie) trafność ich wymagań, ale z uwagi na możliwość dysponowania przez nich sank­cjami groźniejszymi niż te, które mogą zastosować podwładni.Kierownicy średniego szczebla znając