Monthly Archives: Luty 2009

WIDOCZNE KONSEKWENCJE

Rzeczywistość, w jakiej przychodzi ludziom pracować, zwykle od­biega od wyobrażeń, jakie mają oni o swojej pracy: o atrakcyjności za­dań, które wykonują, o współpracownikach, przełożonych i podwładnych, o   swoich umiejętnościach itd. Rozbieżność, jaka może się tu zaznaczyć, stanowi jeden z czynników

RZECZYWISTOŚĆ A WYOBRAŻENIA NA TEMAT PRACY

Rzadziej zdarza się, że rzeczywistość jak gdyby przerasta wyobra­żenia ludzi na temat pracy, a więc jest korzystniejsza, niż to, czego ocze­kiwali. Sytuacja taka może się wytworzyć w przypadku pracownika zmieniającego pracę, który w poprzednim zakładzie doświadczył np. nie­życzliwości współpracowników, braku

ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY WYOBRAŻENIAMI I OCZEKIWANIAMI

Rozbieżność między wyobrażeniami i oczekiwaniami dotyczącymi pracy a spostrzeganą przez pracowników rzeczywistością nie pozostaje więc bez wpływu na ich postawy oraz zachowanie w pracy. Świadczyć o  tym mogą wyniki badań przeprowadzonych w końcu lat siedemdzie­siątych w grupie projektantów — pracowników