Monthly Archives: Grudzień 2008

KOMPETENCJE ZAWODOWE

Pracownicy ci po pro­stu nie mieli zastrzeżeń co do swoch kompetencji zawodowych, ale jednocześnie zdawali sobie sprawę, że w ich pracy w mniejszym niż to jest pożądane stopniu ujawniają się takie cechy, jak: wytrwałość, solidność, systematyczność i odporność psychiczna. ‚Z

SILNY WPŁYW

Okazało się też, że o ile spostrzeganie pewnych elementów pracy silniej wpływało na zachowania niż na postawy pracowników, to spo­strzeganie samego siebie jako pracownika pozostawało w silniejszym związku z postawami. Związek między percepcją pracy a zachowaniem polegał na tym, że