Monthly Archives: Wrzesień 2008

PRZEKONANIE LUDZI

Jeśli np. ludzie są przekonani, że oddziaływania propagandowe przedsta­wiają im fałszywy obraz rzeczywistości, to pierwotnie słabo pozytywne postawy zamiast stać się bardziej pozytywne, mogą przybrać znak ujem­ny. Do takich efektów doprowadzała często stosowana w latach sie­demdziesiątych „propaganda sukcesu” mająca na

GROMADZENIE DOŚWIADCZEŃ

Po pierwsze, może być ona rezul­tatem gromadzenia przez człowieka określonych doświadczeń z przed­miotem postawy w bezpośrednich z nim kontaktach. Źródłem takich doświadczeń są określone sytuacje, w jakich człowiek wchodzi w kon­takt z przedmiotem postawy. Jeżeli np. obiektem postawy jest drugi

SYTUACJE ZADANIOWE

Sytuacje zadaniowe, sytuacje realizacji przez ludzi pewnych czynności nastawionych na osiągnięcie określonego rezultatu. Stawiane przed pracownikiem wymagania mogą zmuszać go do wykonywania pewnych czynności, sprzecznych z jego postawą, np. do dokładnej,, rze­telnej pracy. W wyniku realizacji tych czynności postawa pracownika